Syndrom zbyt wymagających rodziców

Niektórzy rodzice są względem swych dzieci zbyt wymagający. Nieustanne dążenie do tego, aby dziecko miało jak najlepsze oceny w szkole, zmuszanie do spędzania wielu godzin przy książkach, ciągłe krytykowanie i porównywanie z innymi dziećmi w klasie nie sprzyjają temu, by dziecko budowało w sobie poczucie wartości oraz stawało się pewnym siebie. Wręcz przeciwnie – przelewanie na dziecko wszystkich niespełnionych ambicji dorosłych może spowodować, że dziecko zamiast się uczyć, zacznie poszukiwać swego rodzaju odskoczni od wymagających rodziców. Może to być unikanie szkoły, wagarowanie, coraz gorsze oceny, a w skrajnych przypadkach także uzależnienia różnego rodzaju. Należy wspierać dzieci w ich zainteresowaniach, w tym, w czym są dobrzy i co im sprawia przyjemność, nawet jeśli jest to niezgodne z poglądami czy przekonaniami rodziców, którzy z jednej strony chcą, aby dzieci miały zdecydowanie lżejszą przyszłość, ale jednocześnie chcą, aby robili to wszystko, na co dorosłym kiedyś zabrakło siły, talentu czy umiejętności. Niektórzy rodzice jednak nie chcą przyjąć do wiadomości, że ich dzieci to całkiem inne osoby, które chcą mieć czas na swoje zainteresowania, a w przyszłości chcą pracować w takich zawodach, które są wymyślone przez nich samych, a nie przez rodziców, którzy mogą jedynie zaakceptować taki stan rzeczy.

Both comments and pings are currently closed.