Jak pokonać szkolny stres

W obecnych czasach stres staje się nieodłącznym towarzyszem nie tylko w życiu dorosłych, ale także dzieci, bowiem coraz młodsze dzieci chorują z powodu stresu. Do rodziców należy zaobserwowanie, czy dziecko ma już pierwsze objawy szkolnego stresu, czy samo chodzenie do szkoły budzi w nim sprzeciw i wewnętrzną niechęć, może problemem jest konkretny przedmiot, ponieważ dziecko go nie rozumie i wskazane byłyby dodatkowe lekcje, związane z wytłumaczeniem i pilnowaniem postępów w nauce. Problemem, czyli czynnikiem powodującym stres, może być także nauczyciel, ponieważ może wymagać zbyt wiele od dziecka albo dziecko nie rozumie jego przedmiotu, co dalej powoduje kolejne komplikacje. Warto wówczas porozmawiać z wychowawcą, który może mieć większe możliwości zaobserwowania, w jakich sytuacjach dziecko staje się bardziej nerwowe, może płaczliwe a może wręcz przeciwnie – reaguje agresją. Taką reakcję mogą powodować także koledzy z klasy, nie wolno zatem bagatelizować żadnych symptomów, bowiem dziecko może być szykanowane, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić do nieszczęścia nawet w postaci próby samobójczej. Może to banalny sposób, ale z dzieckiem warto rozmawiać o szkole, o tym, co mu się podoba a co nie, jaki to ma wpływ na niego i przede wszystkim aktywnie słuchać, ale nie krytykować.

Both comments and pings are currently closed.