Budowanie w dzieciach umiejętności komunikacyjnych

Umiejętności komunikacyjne przydają się w życiu codziennym. Jest to umiejętność, z której istnienia niewiele osób zdaje sobie sprawę, a jednak to właśnie umiejętność powiedzenia, po co przychodzimy, co chcemy omówić, co chcemy wreszcie kupić w sklepie, niezmiernie pomaga. Niektóre dzieci bywają niezwykle chaotyczne, warto w czasie rozmowy z nimi precyzować temat, zadawać dodatkowe pytania, aby dziecko mogło na nie odpowiadać. Takie dzieci warto prosić o powtórzenie tego, co przed chwilą powiedziało, ale tak, aby rodzic mógł to zrozumieć, względnie rodzice mogą zastosować parafrazę, czyli mogą powtórzyć to, co mówiło dziecko w taki sposób, jak to rodzic zrozumiał. Umiejętności komunikacyjne można także usprawnić prowadząc z dzieckiem rozmowę na temat filmu, który wspólnie z dzieckiem rodzice oglądali albo na temat przeczytanej książki. Nauczy to dziecko udzielania odpowiedzi na pytania, ale także aktywnego słuchania. Umiejętność zadawania pytań może być rozwijana w czasie gry typu 20 pytań, gdy poprzez zadanie określonej ilości pytań dziecko ma odgadnąć postać, o jakiej pomyślał rodzic. Role w tej zabawie mogą się zmieniać i rodzic także może zadawać dziecku pytania, aby odgadnąć jego bohatera. Od najmłodszych lat dziecko powinno być także uczone, aby udzielać precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie.

Both comments and pings are currently closed.