Budowanie poczucia wartości

Dzieci w szkole zdane są na ciągłą rywalizację i współzawodnictwo. Niemal na każdej lekcji dzieci są poddawane ocenie poprzez sprawdzanie pracy domowej, odpowiedzi ustne, ale także pisanie kartkówek i klasówek. Ciągłe porównywanie się z innymi z podkreślaniem ciągle tego, że inni mieli lepsze oceny, prowadzi do obniżenia poczucia własnej wartości. Oczywiście w większości szkół ocenianie jest konieczne, a ocena opisowa pomaga jedynie w ogólnym określeniu mocnych i słabych stron każdego dziecka, ale oceny mają na celu ustalenie, na jakim poziomie oczekiwań, ustalonych przez ministerstwo, jest dane dziecko. Każde z dzieci ma różny poziom umiejętności, jedne są bardziej zdolne, inne mniej, podobnie jest z czasem, który poświęcają na naukę. Wszystko to składa się na umiejętności dzieci. Warto pamiętać także o tym, że dzieci mogą być niektórymi przedmiotami bardziej zainteresowane niż innymi. Ważne, aby rodzice pomogli dziecku odkryć zainteresowania, a następnie inwestowali – pieniądze i czas – w to, aby zainteresowania były pielęgnowane. W ten sposób dziecko uczy się, że nie musi być najlepsze z każdego przedmiotu, ale jest taki przedmiot lub przedmioty, z których jego wiedza będzie większa niż wiedza kolegów. Da mu to poczucie ważności, a wówczas nawet niewiele niższe oceny z innych przedmiotów nie będą przerażać.

Both comments and pings are currently closed.