Wychowanie seksualne w szkole

W szkole niekiedy zamiast wychowania seksualnego są prowadzone lekcje wychowania do życia w rodzinie. Przedmiot ten ma na celu nie tylko przygotować dziecko do rozpoczęcia świadomego współżycia seksualnego, ale przede wszystkim do życia i założenia rodziny. Uczeń ma się dowiedzieć w toku zajęć, jakie wyzwania stawia obecnie świat i społeczeństwo przed rodziną. Jak być odpowiedzialnym rodzicem. Na czym polega wychowanie dzieci i oczywiście uczyć planowania rodziny. Jednak często jest podnoszony głos w mediach, że w szkole bardziej jest potrzebne wychowanie seksualne, gdyż wielu nastolatków nie wie, jak się zabezpieczać. Rozpoczynają życie seksualne, do którego nie są w pełni przygotowani. Pojawia się coraz więcej ciąż wśród nastolatek. Niestety nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia z tego przedmiotu nie są niekiedy przygotowani w odpowiedni sposób. Zazwyczaj są to nauczyciele innych przedmiotów, którzy odbyli studia podyplomowe. W ciągu roku nie każdy może nabyć zadowalające kwalifikacje. Ponad to nauczyciel tego przedmiotu powinien wykazywać się charyzmą, która sprawi, że uczniowie będą go chętnie słuchać. Odpowiednio prowadzone lekcje z tego przedmiotu są w stanie zapobiec nie tylko niechcianej ciąży, ale również licznym chorobom przenoszonym drogą płciową. Nauczy większego szacunku dla swojego ciała.

Both comments and pings are currently closed.