W przedszkolu uczymy się

W przedszkolu dziecko uczy się tak naprawdę bardzo wielu rzeczy i umiejętności. Nie należy placówki tej traktować, jako zwykłej przechowalni na czas, kiedy mama i tata idą do pracy. Dzieci w przedszkolu uczą się czynności samoobsługowych, czyli samodzielnego jedzenia, korzystania z toalety, dbania o własną higienę. Poznają nowe miejsca, zasady bezpieczeństwa, jak zachowywać się w parku, na ulicy, na płazu zabaw i w wielu innych miejscach. Rozwijają swoje zdolności muzyczne, słuchowe, językowe, matematyczne, plastyczne i ruchowe. Poznają poprzez obserwację, doświadczenie, opowiadania i zajęcia otaczający je świat. W trakcie zajęć jest ćwiczona ich pamięć i doskonalone umiejętności spostrzegania i kojarzenia ze sobą różnych faktów. Dziecko uczy się liczyć w podstawowym zakresie, a niekiedy czytać globalnie. W przedszkolu rozwija także swoje umiejętności życia społecznego i grupowego. Wchodzi w interakcje z rówieśnikami, ale także dorosłymi pracownikami placówki. W przedszkolu maluchy uczą się, jak przezwyciężać swoje słabości, między innymi strach przed obcymi i występami wobec szerszego grona. Dziecko w przedszkolu ma zaplanowany cały dzień i nawet jego swobodna zabawa z innymi ma wpływ na rozwój umiejętności społecznych. Dziecko w tym okresie poznaje i doskonali wiele umiejętności.

Both comments and pings are currently closed.