Uczę się w domu

Zdarza się, że rodzice postanawiają uczyć swoje dziecko w domu. Niestety czasami zdarza się tak, że wiadomości posiadane przez rodziców na dalszych etapach nauki zawodzą. Nauka w domu ma wiele zalet. Zapewnia dziecku indywidualizację, można dostosować metody nauczania do jego potrzeb, uczyć w sposób bardziej praktyczny, aniżeli tylko książkowy, poprzez organizowanie wycieczek i pokazów. Rodzic może korzystać z szerokiego wachlarzu możliwości, w których ograniczeniem będzie jego wyobraźnia, jak również zasób wiedzy. Jednak nie powinno to martwić żadnego rodzica. Często zdarza się także w danej miejscowości jest kilkoro rodziców, którzy uczą swoje dzieci w domu. Można się spotkać w wspólnym gronie, wymienić poglądami i informacjami. Ponad to daje to możliwość stworzenia małej grupy wsparcia. Dzieci mogą uczyć się wspólnie. Rodzice wymieniać się i wspierać w realizacji materiału. Korzystać z pomocy tych, którzy są lepsi w danym przedmiocie. Takie wsparcie zapewni dziecku możliwość dalszego poszerzania wiedzy, kontakt z rówieśnikami i innymi osobami, a ponad to nadal będzie realizowane indywidualne podejście do uczniów. Niekiedy nauka w domu jest przymusem ze względu na chorobę dziecka, która uniemożliwia uczęszczanie do szkoły. W tym przypadku skorzystać można z nauki w domu przez nauczycieli.

Both comments and pings are currently closed.