Przyczyny anoreksji wśród dzieci

Wiek nastoletni niesie ze sobą wielkie ryzyko i niebezpieczeństwo. Młody człowiek narażony jest na wpływ innych oraz mediów, w których prezentowany jest szczupły obraz sylwetki. Stąd pojawiają się niekiedy liczne zaburzenia odżywiania. Wśród nich najbardziej znanym jest anoreksja, która dotyka szerokiej rzeszy nastoletnich dziewczyn. Według najnowszych badań dotyka ona dzieci w coraz młodszym wieku. U podłoża jej przyczyn leży chęć osiągnięcia szczupłej sylwetki, ale nie tylko. Wiele nastolatek chce decydować o swoim życiu, mieć na nie wpływ, ale niekiedy nie może lub nie wie, jak ma decydować o sobie, nie potrafi. Dlatego wybierają drogę na skróty. Decydują się, że tym, co jest w zakresie ich możliwości to jedzenie. Mogą podejmować decyzje o tym, czy jedzą, czy nie. Anoreksja jest chorobą, która w głównej mierze wypływa z zaburzeń psychicznych. Jadłowstrętu psychicznego doświadczają już niekiedy bardzo małe dzieci. Wiąże się to z niewłaściwym odżywianiem, niekiedy bywa tak, że dziecko jest zmuszane do jedzenie, broniąc się przed tym przestaje jeść. Jedzenie staje się dla niego czymś nieprzyjemnym. Czasami z winy rodziców i otoczenia może dojść do zaburzeń w odżywianiu i przyczyn ich należy upatrywać we wczesnym okresie dzieciństwa. Anoreksja to nie zawsze chęć posiadania szczupłego ciała.

Both comments and pings are currently closed.