Pierwsze poważne decyzje w szkole

Mawia się, że dzieci i ryby głosu nie mają. Po części faktycznie tak jest. Dziecko nie może o sobie decydować samo, jest na utrzymaniu rodziców, chociaż nie musi samo zarabiać, jest jednak w pewien sposób uzależnione od domu. Chociaż jednak faktycznie wszystkie najważniejsze decyzje podejmują ostatecznie rodzice, to jednak dziecko też ma coś do powiedzenia, chociażby w kwestii wyboru szkoły czy doboru zajęć dodatkowych. Takie pierwsze decyzje dziecko może podejmować już w szkole podstawowej. Wtedy to może zapisać się na dodatkowe koła zainteresowań, zgłaszać się do konkursów, pełnić różne funkcje w klasie. Im zaś jest starsze, tym tych decyzji jest więcej. Z czasem dochodzi wybór języka obcego, a następnie i szkoły, w której będzie się kontynuowało edukację. Kiedyś takie ukierunkowanie następowało dopiero z chwilą podjęcia studiów wyższych. Obecnie swoje zainteresowania, ścieżkę edukacyjną określa się już kilka lat szybciej przez dobór profilowanej szkoły ponadgimnazjalnej. Wybór wcale nie jest prosty, warto więc decyzję pozostawić dziecku, jednak z drugiej strony nie można pozostać go z tym samego. Dziecko, zwłaszcza w trudnym okresie dorastania potrzebuje wsparcia rodziców, ukierunkowania go, wskazania dobrego rozwiązania. Nierzadko szczera rozmowa z rodzicem pomaga podjąć słuszną decyzję.

Both comments and pings are currently closed.