Nowe pokolenie dzieci

Życie dzisiejszej młodzieży toczy się na poły w świecie wirtualnym, w świecie Internetu, telefonów komórkowych i telewizji i stąd pojawiające się często określenia: ℮-generation, pokolenie sms-ów. Tworzy to nową jakość w stosunkach międzyludzkich. Internet stwarza możliwość kreowania siebie od początku do końca, manipulowania własnym wizerunkiem – bardzo często ludzie korzystający z czatów w realnym życiu są zupełnie innymi osobami. Internet pozwala przełamać barierę nieśmiałości i bez zobowiązań i niebezpieczeństw kontaktu „face to face”, zacząć rozmowę z zupełnie obcym człowiekiem. Jednak równie często dochodzi do sytuacji, gdy młodzi ludzie poza siecią okazują się zupełnie bezradni, nie potrafią nawiązywać normalnych kontaktów z innymi. Telefony komórkowe stwarzają za to złudzenie stałego kontaktu. Druga osoba wydaje się zawsze „pod ręką”, zawsze można do niej zadzwonić lub wysłać sms-a. Właścicielom „komórek” wydaje się, że pisanie sms-ów i wysyłanie sygnałów zastępuje podtrzymywanie kontaktu z drugim człowiekiem poprzez rozmowy i spotkania. Tymczasem takie znajomości stają się coraz bardziej powierzchowne. Bo czy można poznać drugiego człowieka wymieniając z nim sms-y?. Dlatego też dziś wielu z nas nie ma swych rzeczywistych przyjaciół. Spotykamy się na czatach i tam dyskutujemy na nasze każde problemy.

Both comments and pings are currently closed.