Nauka w szkole specjalnej

Rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim boją się niekiedy placówek specjalnych. Sama nazwa szkoła specjalna budzi w nich przerażenie. W społeczeństwie słowo to budzi reakcje negatywne, co nie jest do końca dobre. Wybierając szkołę specjalną dla dziecka niepełnosprawnego możemy liczyć na to, że będzie ono przebywać w grupie rówieśniczej, która posiada te same problemy rozwojowe. Dziecko będzie utożsamiać się ze swoimi rówieśnikami, nie będzie czuć się gorsze czy inne, będzie mogło zbudować poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Nauczyciela tam pracujący są w stanie dostosować materiał i poziom nauczania do jego możliwości. Przedstawić zagadnienia w taki sposób, aby stały się dla niego bardziej zrozumiałe. Dziecko o obniżonej sprawności umysłowej, niewidome lub niesłyszące nie zawsze jest w stanie poradzić sobie w szkole masowej, czy w oddziale integracyjnym. Szkoła specjalna, jest miejscem lepiej dostosowanym do jego potrzeb. Może liczyć na zrozumienie ze strony pedagogów i rówieśników. Uczy się samodzielności i rozwija swoje zdolności. Rodzice nie powinni bać się słowa specjalna. Gdyż poziom nauczania nie jest gorszy od prowadzonego w szkole masowej. Integracja jest czynnikiem ważnym. Ale czasami lepiej pomyśleć o dziecku i jego poczuciu tożsamości z innymi.

Both comments and pings are currently closed.