Mass media a młodzież

W współczesnym świecie terminem media określa się środki oddziaływania masowego tzw. mass media. Jest to prasa, radio, telewizja oraz prężnie rozwijający się Internet. Każde urządzenie określone mianem mass media powinno posiadać cztery łączące ich cechy: pośrednictwo techniki, przekazywane obrazy i dźwięki, przekazujący-komunikator oraz masowy odbiorca. Istnieje wiele podziałów mass mediów. Jednym z którym najczęściej można się spotkać jest podział ze względu na ich oddziaływanie na odbiorcę. Rola mass mediów w obecnych czasach ma coraz większy wpływ. To dzięki im przekazom człowiek poznaje nieznaną mu kulturę. Dostarcza na bieżąco informacje, wiedzę, kształtuję postawę odbiorcy. Rozbudowuję wyobraźnię odbiorcy. Działa i pobudza dwa najważniejsze zmysły: słuch i wzrok. Mimo tych pozytywnych cech przekaz mass mediów niesie ze sobą także pewne zagrożenie. Człowiek pogrążony w świecie multimediów, różnego typu komunikatorów zapomina o rzeczywistości, zatraca się w nowym wirtualnym świecie. Wiele ludzi nie potrafi odróżniać świata rzeczywistego od tego w „ekranie komputera czy telewizji” Obecnie wiele wydarzeń z świata muzyki, przedstawienia, wernisaże można oglądać nie wychodząc z domu. Doprowadza to do zaniku osobistego obcowania z sztuka, malarstwem. Każdy z typów mass mediów może pozytywnie wpłynąć na odbiorcę pod warunkiem mądrego i racjonalnego korzystania z jego dobra

Both comments and pings are currently closed.