Korzystajmy z przykładów innych miast

Rodzice stają przed wyborem szczepienia dziecka lub nie, chodzi tutaj głownie o szczepienia nieobowiązkowe w Polsce, które niekiedy znajdują się pakiecie szczepień ochronnych w krajach zachodnich. Przykłady kilku miast, które w ramach projektów społecznych finansują szczepienia dla dzieci z pakietu zalecanych, ale nieobowiązkowych wskazują, że w miastach spadała znacząco zachorowalności i hospitalizacja dzieci oraz osób dorosłych, które ulegały zarażeniu od maluchów. Niestety większość miast i gmin nie idzie w tym kierunku, a rodzice, którzy chcą zaszczepić własne dzieci muszą wydawać na to pieniądze z własnej kieszeni. Niestety nie wszyscy mogą pozwolić sobie na taki wydatek. Patrząc na pozytywne strony, które uzyskały inne gminy finansujące szczepienia, zmniejszenie zachorowalności, a co za tym oszczędności na leczeniu pacjentów, które jest droższe od szczepienia. Ponad to spadek umieralności. Choroby niosą za sobą ryzyko. Dlatego wiele innych gmin polskich powinno korzystać na mądrości pozostałych samorządów. Dzieci są przyszłością, dlatego nie powinno oszczędzać się na ich zdrowiu i życiu. Ze strony rodziców można liczyć na petycje kierowane w tej sprawie do samorządów i powoływać się na korzyści, które wypracowała inna gmina. Czasami warto wskazać radnym kierunek myślenia poparty przykładem.

Both comments and pings are currently closed.