Funkcje nastolatków w szkole

Dzieci i nastolatki muszą nie tylko chodzić do szkoły. Oprócz tego, że mają na bieżąco przyswajać kolejne partie materiału z różnych przedmiotów, to w dodatku również pełnią w szkole wiele innych, dodatkowych funkcji. Najbardziej odpowiedzialną rolą wydaje się bycie przewodniczącym szkoły, chociaż wiele obowiązków spada też na przewodniczącego klasy. Osoba ta nie tylko reprezentuje uczniów przed nauczycielami, ale organizuje wieczorki, czynnie udziela się w planowaniu apelów. Czasami zadań jest tak wiele, że konieczne staje się dodatkowe obsadzenie zastępcy przewodniczącego. Ważną funkcję pełni też skarbnik. Zazwyczaj nie zbiera on poważnych kwot, ale może pomóc nauczycielowi przy zbiórce pieniędzy na podręczniki, wyjście do kina czy na organizowaną przez szkołę dyskotekę. Nie brakuje też innych, dodatkowych funkcji, które mogą pełnić pozostali uczniowie. Talentu pisarskiego i malarskiego wymaga najczęściej funkcja kronikarza. Wielka książka prowadzona jest zazwyczaj przez kilka lat, a dokumentuje się w niej wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia klasy. W kronice znaleźć więc można zdjęcia i relacje z wycieczek, wspólnych zabaw, razem przygotowywanych apeli. Po latach taka kronika może okazać się wspaniałą pamiątką. Uczniowie mogą też dbać o przydzieloną klasie salę oraz klasowe kwiaty oraz brać na siebie inne dodatkowe funkcje.

Both comments and pings are currently closed.