Edukacja plastyczna również powinna być ważna

Na poziomie przedszkola prowadzi się szereg metod edukacyjnych opartych na muzyce i plastyce. Dzieci poprzez sztukę uczą wyrażać samych siebie. Niestety na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub średnie, jeżeli nie są szkołami z zakresu sztuki, edukacja ta jest niekiedy zaniedbywana. Trzeba zwrócić uwagę na ważność przedmiotów plastycznych. Sztuka od lat pozwalała wyrażać siebie. Przekazywać emocje, dzielić się światem przeżyć wewnętrznych. Dziecko poprzez obraz może wyrazić swoje uczucia, nazwać je, określić. Zbudować własny świat. Doskonalić umiejętność posługiwania się inną forma wyrazu niż tekst pisany. Dlatego w szkołach powinno się skupić także na nauce przedmiotów plastycznych. Stworzyć zajęcia dodatkowe. Nie skupiać się tylko na rozwoju uzdolnień typowo naukowych. Sztuka jest ważnym elementem życia. Dzięki niej poznajemy historię. Jest spuścizną narodów. Obecnie plastykę traktuje się, jako przedmiot dodatkowy i mało ważny. A przecież poprzez posługiwanie się pędzlem, kredkami, nożyczkami dziecko kształtuje w sposób naturalny umiejętności przydatne w nauce pisania. Składając origami rozwija zdolności matematyczne. Jest to nauka przez zabawę i jest niezwykle ważnym elementem. Edukacja w przedszkolu poświęca tej materii wiele czasu, szkolna zaniedbuje, co niekiedy źle wpływa na dalszą naukę.

Both comments and pings are currently closed.