Dziewczęta w średnich szkołach wojskowych

Obecnie szkoły średnie muszą określić profil swojego kształcenia. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się szkoły o profilu wojskowym. Uczy się tam wielu chłopców, ale również dziewcząt. Nastolatki wybierają te szkoły ze względu na możliwość podjęcia pracy w służbach mundurowych. Uważają, że w jednostkach takich będą mieć zagwarantowaną przyszłość, jeżeli chodzi o stanowiska pracy, jej ciągłość i pewne zarobki. Sądzą, że praca w służbach mundurowych daje lepsze perspektywy zawodowe, niż zatrudnienie w firmach, które mogą w każdym momencie przestać istnieć. Coraz więcej dziewczyn decyduje się także na to, aby wstępować w szeregi uczniów średnich szkół wojskowych. Dziewczyny podobnie, jak chłopcy myślą w sposób bardziej pragmatyczny. Jednak większość wybiera te szkoły ze względu na przygodę, którą mogą przeżyć w trakcie zajęć na poligonach. Idąc do szkoły o takim profilu trzeba liczyć się z tym, że są zwiększone godziny wychowania fizycznego. Sprawność w zawodzie, do którego szkoła przygotowuje jest najbardziej istotnym elementem. Kiedyś mawiano: za mundurem panny sznurem. W dzisiejszych czasach powiedzenie to nabiera zupełnie nowego wydźwięku wśród nastolatek. Dziewczyny wybierając średnie szkoły wojskowe liczą na uzyskanie odpowiedniego przygotowania, które może okazać się atutem.

Both comments and pings are currently closed.