Agresja wśród nastolatków

Idąc ulicami miast, zwłaszcza po zmroku dorośli ludzie wolą unikać skupisk tworzonych przez grupy nastolatków. W ostatnich czasach zaczęły się szerzyć coraz częściej przypadki agresywnego zachowania wśród młodzieży. Nastolatkowie, którzy nie bardzo wiedzą, co mogą zrobić ze sobą w wolnym czasie, pochodzą niekiedy ze środowisk patologicznych lub są pozostawieni sami sobie, przystają do grup rówieśniczych, które nie zawsze przejawiają zachowania społecznie akceptowane. W grupie dochodzi do braku poczucia odpowiedzialności za swoje czyny, młody człowiek czuje się silniejszy i bardziej pewny siebie, niejednokrotnie niewłaściwym zachowaniem chce zaimponować swoim kolegom. Coraz częściej słychać o napaściach, pobiciach, włamaniach, kradzieżach, rozbojach, za którymi stoją osoby nieletnie. W społeczeństwie, gdzie panuje bezrobocie nie widzą oni niejednokrotnie szans dla siebie i wybierają negatywne wzorce do naśladowania. Poczucie, że nie ma się nic do stracenia z pewnością wpływa na to, że czują się bardziej bezkarni. Agresja nie jest kierowana tylko w kierunku osób dorosłych lub w celu odniesienia korzyści materialnych. Są agresywni nawet wobec słabszych kolegów. Zachowanie takie ma zapewnić im szacunek w środowisku. Najgorsze jest, że kiedy znajdą sobie kozła ofiarnego nikt mu nie pomorze, aby nie stać się ofiarą.

Both comments and pings are currently closed.