Agresja małych dzieci

Ostatnio często się mówi o agresji wśród dzieci. Jak się okazuje problem ten nie dotyka tylko nastolatków, ale również dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wczesnoszkolnym. Agresja w tym wieku może wynikać niekiedy z zaburzeń zachowania, które przejawia samo dziecko, a ich przyczyny są czysto biologiczne wynikające z trudności podczas porodu lub przebytego urazu. Czasami rodzice nie zauważają, że mózg ich dziecka mógł ulec uszkodzeniu, gdyż dziecko nadal pozostaje w normie intelektualnej. Jednak jego zachowanie mogło ulec zmianie. Stało się bardziej nadpobudliwe, zbyt emocjonalnie lub agresywnie reaguje na pewne sytuacje. Największa kulminacja przychodzi wtedy, gdy dziecko musi zmierzyć się z grupą rówieśniczą. Dzieci niejednokrotnie kłócą się o zabawki, kolegów, przebieg zabawy. Jest to naturalne. Jednak dla dziecka z trudnościami odczytywania swoich emocji i adekwatnego reagowania do sytuacji może być to trudne. Takie sytuację mogą budzić w nim większą agresję. Z takimi dziećmi trzeba dużo pracować, ale również z cała grupą. Dziecka, które ma problemy z prawidłowymi reakcjami wobec otoczenia nie należy odtrącać, gdyż to jeszcze bardziej pogłębi w nim uczucia negatywne. Zarówno nauczyciel, jak i grupa muszą wypracować odpowiednie schematy reagowania. W przypadku dzieci przedszkolnych jest to trudne.

Both comments and pings are currently closed.